Allmänna Villkor

 

Allmänna affärsvillkor
1. Omfattning

Följande villkor gäller för alla beställningar via vår onlinebutik av konsumenter och företagare.

En konsument är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. Entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en juridisk transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

För företagare gäller följande: Om företagaren använder sig av motstridiga eller kompletterande allmänna villkor motsägs härmed deras giltighet; de blir endast en del av avtalet om vi uttryckligen har godkänt detta.

2. Kontraktspartner, ingående av kontrakt

Försäljningsavtalet ingås med Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp k..

Genom att placera produkterna i onlinebutiken ger vi ett bindande erbjudande om att sluta ett avtal för dessa varor. Du kan initialt lägga våra produkter i kundvagnen utan förpliktelser och korrigera dina uppgifter när som helst innan du skickar din bindande beställning genom att använda de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls och förklaras i beställningsprocessen. Avtalet ingås när du accepterar erbjudandet för varorna som finns i kundvagnen genom att klicka på beställningsknappen. Direkt efter att du har skickat beställningen får du ytterligare en bekräftelse via e-post.

3. Kontraktsspråk, kontraktstextlagring
Det språk som är tillgängligt för ingående av avtalet är tyska.

Vi sparar kontraktstexten och skickar dig beställningsdata och våra villkor i textform. Av säkerhetsskäl är kontraktstexten inte längre tillgänglig via Internet.

4. Leveransvillkor

Fraktkostnader läggs till de angivna produktpriserna.

Du kan ta reda på mer om fraktkostnadernas storlek i erbjudandena.

Vi levererar endast med post. Tyvärr är en egen insamling av produkten inte möjlig.

5. Betalning

Följande betalningsmetoder är generellt tillgängliga i vår butik:

Kreditkort
När du gör beställningen anger du dina kreditkortsuppgifter och kreditkortsföretaget kommer att utföra en auktoriseringskontroll.
Efter din legitimation som legitim kortinnehavare kommer betalningstransaktionen att utföras automatiskt och ditt kort kommer att debiteras.

PayPal
Under beställningsprocessen kommer du att omdirigeras till webbplatsen för onlineleverantören PayPal. För att kunna betala fakturabeloppet via PayPal måste du vara registrerad där eller registrera dig först, identifiera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsordern till oss. Efter att ha lagt beställningen i butiken ber vi PayPal att initiera betalningstransaktionen.
Betalningstransaktionen utförs automatiskt av PayPal direkt efteråt. Du får mer information under beställningsprocessen.

6. Ångerrätt

Konsumenter har rätt till lagstadgad ångerrätt, som beskrivs i avbokningspolicyn. Företagare ges ingen frivillig ångerrätt.

7. Äganderättsförbehåll

Varorna förblir vår egendom fram till full betalning.
Följande gäller även för företagare: Vi förbehåller oss äganderätten till varorna tills alla anspråk från en pågående affärsrelation har reglerats till fullo. Du får sälja de reserverade varorna vidare i den ordinarie verksamheten; Du överlåter alla anspråk som härrör från denna återförsäljning till oss i förväg - oavsett om de reserverade varorna kombineras eller blandas med en ny vara - till ett belopp av fakturabeloppet, och vi accepterar detta uppdrag. Du förblir behörig att driva in fordringarna, men vi kan även driva in fordringar själva om du inte uppfyller dina betalningsförpliktelser.

8. Skador under transport

Följande gäller för konsumenter:
Om varor levereras med uppenbara transportskador, vänligen anmäl sådana defekter till levereraren så snart som möjligt och kontakta oss omedelbart. Utelämnandet av ett klagomål eller kontakt har inga konsekvenser för dina rättsliga anspråk och deras verkställighet, i synnerhet dina garantirättigheter. Däremot hjälper de oss att kunna göra våra egna krav gentemot transportören eller transportförsäkringen.

För företagare gäller följande:
Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring övergår till dig så snart vi har levererat varan till speditören, transportören eller annan person eller institution som ansvarar för att utföra transporten. Skyldigheten att undersöka och meddela fel som regleras i § 377 i den tyska handelslagen (HGB) gäller för handlare. Om du utelämnar anmälan som regleras där anses varan vara godkänd, såvida det inte finns ett fel som inte kunde kännas igen vid besiktningen. Detta gäller inte om vi på ett bedrägligt sätt har dolt ett fel.

9. Garanti och garantier

Det lagstadgade ansvaret för fel gäller. Information om eventuella ytterligare garantier som kan gälla och deras exakta villkor finns med produkten och på särskilda informationssidor i onlinebutiken.

10. Uppförandekod

Vi har underkastat oss följande uppförandekoder:
Pålitliga butiker
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

11. Tvistlösning
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (OS), som du hittar här.
Vi är villiga att delta i ett skiljeförfarande utanför domstol inför en konsumentskiljenämnd.
Den federala universella skiljenämnden vid Arbitration Center e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de, är ansvarig.

Allmänna villkor skapade med Trusted Shops juridiska copywriter i samarbete med Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.