Allmänna Villkor

1. Vem är vi och vad gör vi?

Vi är en webbutik som säljer elektronik, hushållsartiklar, kosmetika och många andra varor. I dessa villkor kommer vi att informera dig om hur vår butik fungerar www.cz.euroelectronics.eu, hur varorna beställs och betalas, eller vart du kan vända dig i händelse av ett klagomål eller någon oklarhet.

1.1. Säljare är företaget Euroelectronics.eu Sp. Zoo. Sp. k. med sitt registrerade kontor i Polen, ID-nummer: 369459764, med sitt registrerade kontor på Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry, Polen (nedan kallat "vi"), som genom sin e-butik finns på www.cz.euroelectronics .eu "webbplats") säljer och marknadsför sina varor, som dess kunder, som är företagare och konsumenter (nedan kallat "du") kan beställa via webbplatsen och ingå ett köpeavtal.

1.2. Om du inte köper från företaget (du anger inte id-nummer i beställningen) är du i rollen som konsument. Tjeckisk lag ger dig alltså några särskilda rättigheter, som du kommer att läsa vidare om i dessa villkor.

1.3. Syftet med detta dokument, villkoren, är att förklara för dig vilka våra ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som uppstår i samband med eller på grundval av det köpeavtal som ingåtts mellan oss via webbplatsen, och att informera dig om dem. Bestämmelserna i villkoren är en integrerad del av köpeavtalet. Avvikande bestämmelser i köpekontraktet har företräde framför bestämmelserna i dessa villkor.

1.4. All information du lämnar till oss är konfidentiell och kommer att behandlas som sådan. Vi behandlar även en del av dina personuppgifter. Du kan läsa om varför vi gör detta och hur vi skyddar dem här.

1.5. Du kan kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

Euroelectronics.eu Sp. Zoo. Sp. k.
Korfantego 7
42-600 Tarnowskie Góry
Polen
kundservice@euroelectronics.eu
+44 2033183889
2. Användarkonto

Du kan skapa ditt användarkonto på vår webbplats. Genom att registrera dig får du olika förmåner eller genom den kan du hantera dina beställningar, titta på tidigare beställningar och ha allt tillgängligt på ett ställe.

2.1. Du kan lägga en beställning från ditt användarkonto, men användarkontot krävs inte för att skapa beställningen. Du kan också lägga en beställning utan registrering.

2.2. När du registrerar och skapar ett användarkonto måste du tillhandahålla all information korrekt och sanningsenligt, och du måste uppdatera den när du gör en ändring. Vi anser att informationen du lämnar vid beställning eller i ditt användarkonto är korrekt.

2.3. Den är säkrad med användarnamn och lösenord så att ingen kan komma in på ditt användarkonto. Behåll denna information och hela användarkontot för dig själv.

2.4. Vår webbplats tillsammans med användarkonton kanske inte är tillgängliga dygnet runt, särskilt med hänsyn till deras nödvändiga underhåll (hårdvara, mjukvara).
3. Beställa varor

Här hittar du information om ditt köp och beställning av varor.

3.1. Även om hemsidan innehåller all information om de varor du behöver köpa kan vi tillsammans ingå ett köpeavtal på villkor som vi kommer överens om var för sig.

3.2. Allt som visas på webbplatsen är i första hand av informativ karaktär och vi är inte skyldiga att ingå något avtal för dessa varor.

3.3. Du kan köpa våra varor på hemsidan via ett formulär som innehåller huvudsakligen detaljerad information om varorna, köpeskillingen, hur du betalar köpeskillingen eller hur vi levererar varorna till dig. Baserat på sådan information kommer du att skapa en beställning ("Beställning").

3.4. Efter att vi tagit emot beställningen kommer vi att bekräfta mottagandet via e-post. Vi ingick köpeavtalet vid leverans av bekräftelsen på mottagandet av beställningen. Om din beställning är ovanlig kan vi kontakta dig för att begära ytterligare bekräftelse. I detta fall kommer köpeavtalet att ingås så snart vi fått denna bekräftelse.

3.5. Du måste tillhandahålla sann och fullständig information i din beställning. I händelse av att du tillhandahåller eller tillhandahåller falsk eller ofullständig information är vi inte ansvariga för eventuella skador som orsakas av detta.

3.6. Kostnaderna du får för att kommunicera med oss ​​på distans, såsom telefonkostnader, betalar du själv och skiljer sig inte på något sätt från din operatörs eller internetleverantörs grundpris.
4. Betalningsvillkor

I det här avsnittet kan du läsa hur du kan betala oss för varorna.

4.1. Exakt inköpspris anges alltid för varan. Vi är momsbetalare och köpeskillingen anges inklusive moms och alla andra skatter och avgifter. Skulle det föreligga ett uppenbart fel i den angivna köpeskillingen (t.ex. varor som vi säljer för mindre än 10 % av det vanliga priset) är vi inte skyldiga att leverera varan för en sådan uppenbart felaktig köpeskilling, och om ett köpekontrakt har redan ingåtts mellan oss med ett sådant felaktigt köpeskilling har vi rätt att frånträda det.

4.2. Högst en rabattkupong per beställning får användas på vår webbplats.

4.3. Det kan vara möjligt att kombinera eventuella rabatter, men det beror alltid på det specifika rabatterbjudandet. Information om möjligheten eller omöjligheten att tillämpa flera rabatter samtidigt kommer att tillhandahållas på webbplatsen för individuella rabattevenemang.

4.4. Priset och eventuella kostnader förknippade med leverans av varor hittar du här.

4.5. Om du betalar via banköverföring, vänligen betala inköpspriset tillsammans med korrekt variabel betalningssymbol, som är Ordernumret. Om du inte anger variabelsymbolen kan det hända att betalningen inte kopplas ihop med Ordern, så det kan bli en försening i att skicka varorna.

4.6. Om du betalar apport anses köpeskillingen betalad när aktuellt belopp krediteras vårt konto. Vi skickar varorna till dig direkt efteråt, såvida vi inte kommer överens om annat.

4.7. Vi kommer att utfärda en faktura (skattedokument) till dig för varje betalning, som alltid kommer att uppfylla kraven i lagbestämmelser och kommer att skickas till den e-post som anges i Beställningen.

4.8. Enligt köperegistreringslagen är säljaren skyldig att utfärda ett kvitto till köparen. Samtidigt är han skyldig att registrera de mottagna intäkterna hos skatteadministratören online; vid tekniskt fel, senast inom 48 timmar.
5. Leverans av varor

I denna artikel med villkor hittar du när och hur varorna kommer att levereras till dig.

5.1. Du hittar leveranssätten här på vår hemsida.

5.2. Det kan hända att vi inte har varorna i lager och det kommer inte att vara möjligt att leverera inom 30 dagar från det att köpekontraktet ingåtts. Vi förbehåller oss därför rätten att i sådant fall frånträda köpeavtalet.

5.3. Du är skyldig att ta över varorna. Om du inte tar över det kommer vi att betrakta det som ett frånträde från köpeavtalet. I detta fall har vi rätt att kräva ersättning för de kostnader som uppstått i samband med returen av de ej accepterade varorna och vi skickar dig information om det exakta beloppet. Vi har också rätt att inkludera dig i listan över opålitliga köpare i händelse av att varorna inte accepteras, och vid ytterligare köp kommer du att vara skyldig att betala i förskott icke-kontant till vårt konto.

5.4. När du tar emot varorna från transportören, kontrollera integriteten hos varornas förpackning. Handlägg helst omedelbart alla uppenbara skador på varorna eller deras förpackning under leverans och skriv ner eventuella defekter med det i överlämningsprotokollet. Tänk på att du inte behöver ta över sådant skadat gods från transportören. Meddela oss också om skadan och dokumentera den samtidigt.
6. Återträde från köpekontraktet

Om du som konsument sluter ett avtal online har du rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar. I vissa fall kan dock villkoren skilja sig något, så läs följande artikel noggrant.

6.1. Som konsument, det vill säga en person som ingår ett avtal utanför ramen för sin verksamhet eller liknande verksamhet, har du rätt att frånträda ett köpeavtal som ingåtts via Internet, e-post, telefon eller andra sätt för distanskommunikation (tyvärr att ringa från en bank till en annan räknas inte) till 14 dagar från mottagandet av varor. Denna villkorsartikel gäller endast konsumenter.

6.2. Observera dock att du inte har rätt att ångra dig från köpeavtalet om:

a) när varorna har modifierats enligt dina önskemål eller för din person. Detta är till exempel fallet när vi tillverkar varorna enligt dina krav eller på annat sätt modifierar dem enligt dina önskemål;

b) i fråga om varor som efter leverans oåterkalleligt har blandats med andra varor;

c) När det gäller förseglade varor som konsumenten har tagit ur förpackningen och som inte kan returneras av hygieniska skäl, till exempel när det gäller kosmetika eller medicintekniska produkter.

d) i tillämpliga fall, om varorna är lättfördärvliga.

6.3. Om du bestämmer dig för att frånträda köpeavtalet och det skulle vara möjligt, använd formuläret som bifogas dessa villkor.

6.4. Inom 14 dagar efter att ha ångrat köpeavtalet kommer vi att återbetala köpeskillingen för varorna och kostnaden för leverans av varorna på samma sätt som vi mottagit dem från dig, eller till det kontonummer du uppger oss. Samtidigt måste du dock skicka eller överlämna de köpta varorna till oss inom samma tidsfrist. Den ska returneras komplett, helst i originalförpackning (men detta är inte obligatoriskt), den får inte vara mer än normalt sliten eller skadad på grund av att du var tvungen att sätta dig in i varorna. Vi kommer inom den angivna perioden att bedöma om de returnerade varorna är oskadade, hela och oanvända och om du har orsakat en värdeminskning på dessa varor annat än nödvändigt. Om varorna är i ett skick där det inte går att sälja dem till andra kunder på grund av att de är skadade eller oskäligt slitna har du inte rätt att ångra dig från köpekontraktet. Du står för kostnaden för att returnera varorna till oss.
6.5. Leveranskostnader Vi returnerar endast det lägsta vi erbjuder.

6.6. Vi är dock inte skyldiga att returnera köpeskillingen till dig förrän varorna har levererats tillbaka till oss eller förrän du bevisar att de har skickats tillbaka till vår adress.

6.7. Om vi ​​har skickat dig en gratis föreställning tillsammans med varan - en gåva, är du skyldig att returnera denna gåva vid frånträde från köpeavtalet.

7. Retur av varor inom 30 dagar

Utöver konsumenternas rätt att frånträda köpeavtalet inom 14 dagar efter mottagandet av varan, erbjuder vi dig också möjligheten att returnera varorna inom 30 dagar efter mottagandet av varorna, för konsumenter, i vilket fall vi kommer att utfärda ett presentkort på köpeskillingen. För detta kan du köpa varor värda inköpspriset på hemsidan. I denna del av villkoren hittar du vad du behöver uppfylla för att utöva denna rätt.

7.1. Följande artikel gäller endast kunder som är konsumenter. Du har rätt att returnera varan inom 30 dagar från mottagandet, vi ger dig då ett presentkort värt köpesumman som du kan använda för ytterligare köp på vår hemsida.
7.2. Om du använder presentkortet för att betala en köpeskilling som är lägre än presentkortets värde har du inte rätt till återbetalning av skillnaden mellan dessa belopp. Om du använder presentkortet för att betala en köpeskilling som är högre än presentkortets värde är du skyldig att betala denna mellanskillnad.

7.3. Du har inte rätt att returnera varan inom 30 dagar om:

a) varorna har anpassats efter dina önskemål eller för din person. Detta är nödvändigt när vi producerar varorna enligt dina krav eller modifierar dem enligt dina önskemål;

b) du har tagit bort varorna från förpackningen där de levererades till dig eller förpackningen är skadad;

c) varorna är skadade;

d) varorna kan inte säljas till annan kund.

7.4. Vi bedömer om varan har uppfyllt villkoren för att returnera varan inom 30 dagar enligt denna artikel, inom 14 dagar från det att varan har levererats tillbaka till oss. Vi behöver inte motivera och styrka skälen till att vi vägrar att returnera varorna.

7.5. Varorna ska returneras komplett, i originalförpackning, får inte visa tecken på användning. Du står för kostnaden för att returnera varorna.

7.6. Inom 14 dagar efter leverans av varorna tillbaka till oss kommer vi att utfärda ett presentkort till dig på värdet av inköpspriset för varorna, om villkoren för att returnera varorna enligt denna artikel är uppfyllda. Vi återbetalar inte kostnaden för att returnera varorna till oss.

7.7. Om vi ​​har skickat dig en gratis prestation tillsammans med varorna - en gåva, är du skyldig att returnera denna gratis prestation om du utnyttjar rätten att returnera varan enligt denna artikel.
8. Klagomål och kvalitetsgaranti

Vi försöker leverera våra varor i bästa möjliga skick. Men ibland, med all tillbörlig försiktighet, kan varorna vara defekta på något sätt. Du hittar alla villkor för klagomålet i den här artikeln.
Vad är vi ansvariga för?

8.1. Vi ansvarar för att varan är felfri vid mottagandet. Det innebär att vi vid den tidpunkt då du tar över varorna ansvarar huvudsakligen för:

a) den har de överenskomna egenskaperna och, i avsaknad av ett sådant arrangemang, har den de egenskaper som vi eller tillverkaren har beskrivit eller som du kunde ha förväntat dig med tanke på varans art och vår reklam (laddaren kommer faktiskt att debitera) ;

b) varorna är lämpliga för det ändamål vi anger för deras användning (det är möjligt och säkert att grilla på grillen);

c) Varorna motsvarar, i tillämpliga fall, kvaliteten på det överenskomna provet eller modellen.

d) Varorna är i lämplig kvantitet, mått eller vikt. och

e) varorna uppfyller kraven i lagliga föreskrifter (till exempel när det gäller termometrar).

8.2. Om du är konsument är vi ansvariga för defekter som uppstår efter mottagandet av varorna i
24 månaders garantitid, om inget annat anges. Vid begagnade varor är vi ansvariga för defekter under 12 månaders garantiperiod.

8.3. Om du har köpt varor som har rabatterats på grund av ett fel, ansvarar vi inte för ett sådant fel som det rabatterades för. Vi är dock redan ansvariga för andra defekter på sådana varor.
Hur utövar man de rättigheter som följer av bristfällig prestation?

8.4. Vänligen lämna in ett klagomål till vår kontakt-e-post eller skicka det till vår adress. Rättigheterna från ansvar för fel på varan gäller för oss som säljare.

8.5. Formuläret eller följebrevet till ditt klagomål måste innehålla följande:

a) dina kontaktuppgifter, en beskrivning av defekten och en begäran om hur reklamationen ska hanteras;

b) bevis på köp av varorna (helst genom att bifoga köpbevis).

8.6. Skicka de varor som du tror är defekta till vår adress tillsammans med reklamationsblanketten. Varorna bör förpackas i lämplig förpackning under transporten så att de inte skadas, de ska vara rena, torra och kompletta. Annars är vi inte skyldiga att hantera reklamationen och vi skickar tillbaka varorna till dig på din bekostnad.

8.7. Om du är konsument får du en skriftlig bekräftelse via e-post vid reklamation - ett reklamationsprotokoll, som fungerar som ett dokument när du ska avgöra reklamationen. I reklamationsprotokollet kommer vi att skriva information till dig om när klagomålet lämnades in, vad dess innehåll är och vilket hanteringssätt du behöver.
Defekter Varor

8.8. Om du är konsument och felet visar sig inom tolv månader från mottagandet anses varan vara defekt vid mottagandet. I annat fall har du rätt att göra gällande ett fel som uppstår i konsumentvarorna inom tjugofyra månader från mottagandet.

8.9. Om de sålda varorna, deras förpackning, instruktioner som medföljer varorna eller reklam i enlighet med annan lagstiftning anger under vilken period varorna får användas, ska kvalitetsgarantins bestämmelser gälla om du är konsument. Som en kvalitetsgaranti åtar vi oss att varorna ska vara lämpliga att användas för det vanliga ändamålet under en viss tid eller att de behåller sina vanliga egenskaper.

8.10. Om du med rätta har anklagat oss för ett defekt i varan, löper inte perioden för att utöva rättigheterna från den defekta prestandan eller garantiperioden för den period under vilken du inte kan använda den defekta varan.

8.11. Garantin och anspråk på ansvar för defekter gäller inte för:

(a) slitage av varorna vid normal användning, såsom slitna hörlurar;

(b) begagnade varor där defekten motsvarar graden av slitage;

c) defekter som du känt till eller orsakat själv, t.ex. om glödlampan föll till marken och gick sönder.

Hur gör man anspråk på varorna?

8.12. Under garantiperioden kan du göra en reklamation och, efter eget val, hävda ett fel som utgör ett väsentligt avtalsbrott (oavsett om defekten är avhjälpbar eller oavhjälpbar):

(a) rättelse av defekten genom leverans av en ny vara utan defekt eller genom leverans av en saknad vara;
b) fritt avlägsnande av defekten genom reparation;

(c) en rimlig rabatt på inköpspriset; eller

d) återbetalning av köpeskillingen vid frånträde från köpekontraktet.

8.13. Ett väsentligt avtalsbrott är ett avtal där den ena parten redan var medveten om överträdelsen när köpeavtalet ingicks, eller måste ha känt till att den andra parten inte skulle ha ingått ett sådant avtal om den hade förutsett överträdelsen.

8.14. Vid fel som utgör ett ringa avtalsbrott (oavsett om felet är avhjälpbart eller oavhjälpligt) har du rätt att få felet avhjälpt eller skälig rabatt på köpeskillingen.

8.15. Om det avhjälpbara felet har inträffat upprepade gånger efter reparation (vanligtvis det tredje kravet för samma defekt, eller det fjärde för olika defekter), eller varan har ett stort antal defekter (vanligtvis minst tre defekter samtidigt), har du rätten att kräva rabatt på köpeskillingen, byta eller frånträda avtalet.

8.16. När du gör ett klagomål är du skyldig att berätta vilken lag du har valt. En ändring av alternativ utan vårt samtycke är endast möjlig om du har begärt rättelse av ett fel som visar sig vara oavhjälpligt. Om du inte i tid väljer din rätt från ett väsentligt avtalsbrott har du samma rättigheter som ett ringa avtalsbrott.

8.17. Om reparation eller byte av varor inte är möjlig kan du begära full återbetalning av köpeskillingen vid frånträde från avtalet.

8.18. Om vi ​​bevisar att du kände till eller orsakade felet innan du tog över, är vi inte skyldiga att tillgodose ditt krav.

8.19. Hinder orsakat av force majeure anses inte vara ett prestationsfel.
Hur kommer klagomålet att hanteras?

8.20. Om du är konsument kommer vi omedelbart, eller senast inom tre arbetsdagar i mer komplexa ärenden, att ta ställning till ditt klagomål eller att det krävs en professionell bedömning för ett beslut. Vi kommer att ge dig information om behovet av en expertbedömning inom denna period.

8.21. Om du är konsument kommer vi att hantera reklamationen utan onödigt dröjsmål. Det kommer att vara senast 30 dagar från det att klagomålet lämnades in, om vi inte skriftligen kommer överens med dig om en längre period. Efter denna period har du samma rättigheter som om det vore ett väsentligt brott mot köpeavtalet.

8.22. Om du är företagare så kommer vi att ta ställning till ditt klagomål eller att det krävs en professionell bedömning för att fatta beslut så snart som möjligt. Vi kommer att bedöma ditt klagomål inom rimlig tid och skicka dig en skriftlig bekräftelse på datum och metod för hantering av klagomålet, bekräftelse på reparationen och klagomålets varaktighet eller motivering för avslaget av klagomålet.

8.23. Om du är konsument, då har du rätt att betala de kostnader som uppstår på grund av reklamationen, vi kommer alltid att betala dig lägsta möjliga kostnader. Du måste begära ersättning för dessa kostnader så snart som möjligt, dock senast en månad från utgången av perioden för att utöva de rättigheter som följer av den bristfälliga prestationen, annars kan de inte beviljas dig. Om du är företagare har du inte denna rätt.
9. Slutbestämmelser

9.1. Villkoren är på svenska.

9.2. Vi är behöriga att bedriva verksamhet på grundval av en handelslicens; handelslicenskontrollen utförs av vederbörande handelslicenskontor inom dess behörighet.

9.3. Vi ansvarar inte för fel orsakade av tredje parts ingripanden på vår webbplats eller om du använder dem på annat sätt än för vilket syfte de skapades.

9.4. Alla rättigheter till webbplatsen, i synnerhet upphovsrätten till innehållet, inklusive sidlayout, foton, filmer, grafik, varumärken, logotyper och annat innehåll och andra element, tillhör oss som säljare. Du får inte kopiera, modifiera eller på annat sätt använda webbplatsen eller någon del därav utan vårt medgivande. Men vi tror att du inte ens vill göra något sådant.

9.5. Som säljare är vi inte bundna av några uppförandekoder i förhållande till dig. Men vi är alltid trevliga, oroa dig inte.

9.6. Om force majeure inträffar är vi inte ansvariga för skada som orsakats av eller i samband med fall av force majeure och om force majeure varar i mer än 10 dagar har vi rätt att frånträda avtalet.

9.7. Vi kan ändra eller komplettera ordalydelsen i villkoren, du hittar alltid deras nuvarande lydelse på vår hemsida. Denna bestämmelse påverkar inte de rättigheter och skyldigheter som uppstår under giltighetstiden för den tidigare versionen av villkoren.

9.8. Till villkoren bifogas ett exempelformulär för frånträde från kontraktet.

9.9. Du kan när som helst kontakta oss på vår kontakt-e-post om du har några frågor om dessa villkor.

Tarnowskie Góry den 16.06.2021