Integritetspolicy

Dataskydd

Ansvarig för databehandling är:

Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp.k.
Korfantego 7
42-600 Tarnowskie Gory
Polen
kundservice@euroelectronics.eu
+44 2033183889

Vi är glada att du är intresserad av vår onlinebutik. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

1. Få åtkomst till data och värdskap

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information. Varje gång en webbplats anropas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller till exempel namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för samtalet, mängden överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar samtalet.

Dessa åtkomstdata utvärderas uteslutande i syfte att säkerställa problemfri drift av webbplatsen och förbättra vårt erbjudande. I enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 Bokstav f GDPR tjänar detta till att skydda våra legitima intressen av en korrekt presentation av vårt erbjudande, som dominerar inom ramen för en intresseavvägning. All åtkomstdata kommer att raderas senast sju dagar efter slutet av ditt besök på webbplatsen.

2. Datainsamling och användning för avtalshantering, kontakt och öppnande av kundkonto

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss som en del av din beställning eller när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att behandla avtalet eller för att behandla din kontakt och du kan inte skicka beställningen eller kontakten utan att tillhandahålla dem. Vilken data som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som du tillhandahåller i enlighet med artikel 6.1, mening 1 lit b GDPR för att behandla kontraktet och dina förfrågningar.

Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6 punkt 1 punkt 1 bokstav a GDPR genom att besluta att öppna ett kundkonto, kommer vi att använda dina uppgifter i syfte att öppna ett kundkonto.

Efter att avtalet har slutförts eller ditt kundkonto har raderats, kommer dina uppgifter att begränsas för vidare bearbetning och raderas efter att lagringstiderna enligt skatte- och affärslagstiftningen har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi reserverar rätten att använda uppgifterna utöver vad som är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i detta uttalande. Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller genom att använda en funktion som tillhandahålls för detta ändamål på kundkontot.

3. Datadelning

För att fullgöra avtalet i enlighet med artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit b GDPR vidarebefordrar vi dina uppgifter till det fraktbolag som uppdragits med leveransen, i den mån detta är nödvändigt för leverans av de beställda varorna. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen vidarebefordrar vi de betalningsuppgifter som samlats in för detta ändamål till den bank som beställts med betalningen och eventuell betaltjänstleverantör som har uppdragits av oss eller till den valda betaltjänsten för att behandla betalningar. Vissa av de utvalda betaltjänstleverantörerna samlar också in dessa uppgifter själva om du skapar ett konto där. I det här fallet måste du registrera dig hos betaltjänstleverantören med dina åtkomstuppgifter under beställningsprocessen. I detta avseende gäller dataskyddsförklaringen från respektive betaltjänstleverantör.
Dataöverföring till leverantörer av frakttjänster

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning kommer vi att vidarebefordra din e-postadress och ditt telefonnummer till den valda frakttjänstleverantören i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 lit. Leverans kan kontakta dig för syftet med leveransanmälan eller samordning.

Samtycket kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller direkt till leverantören av frakttjänster på kontaktadressen som anges nedan. Efter återkallelse kommer vi att radera de uppgifter du har lämnat för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter som går utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera om. dig i denna förklaring.

 Jana Nowaka-Jeziorańskiego 39

44-102

Gliwice

Polen
dpo@euroelectronics.eu

4. Nyhetsbrev via e-post

E-postannonsering med anmälan till nyhetsbrevet
Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs för detta eller separat tillhandahållna av dig för att regelbundet skicka vårt e-postnyhetsbrev baserat på ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit.

Att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i nyhetsbrevet. Efter att du har avslutat prenumerationen kommer vi att radera din e-postadress från listan över mottagare, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi kommer att informera dig i denna förklaring.

E-postannonsering utan registrering för nyhetsbrevet och din rätt att invända
Om vi ​​får din e-postadress i samband med försäljning av varor eller tjänster och du inte har invänt mot detta, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden till dig på liknande produkter som redan köpts med stöd av 7 § (3) UWG , från vårt sortiment via e-post. Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen av att annonsera till våra kunder inom ramen för en intresseavvägning.

Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i reklammejlet, utan att ådra dig några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt till grundtaxorna.

5. Integrering av Trusted Shops Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge är integrerat på denna webbplats för att visa vår Trusted Shops godkännandestämpel och alla insamlade recensioner, samt för att erbjuda Trusted Shops-produkter till köpare efter en beställning.

Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen av optimal marknadsföring genom att möjliggöra säker shopping i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR. Trustbadge och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Trustbadge tillhandahålls som en del av en orderhantering av en CDN-leverantör (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH använder även tjänsteleverantörer från USA. En lämplig nivå av dataskydd säkerställs. Mer information om dataskydd hos Trusted Shops GmbH finns här.

När Trustbadge anropas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil som även innehåller din IP-adress, datum och tid för samtalet, mängd överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) samt dokumenterar samtalet . Individuell åtkomstdata lagras i en säkerhetsdatabas för analys av säkerhetsfrågor. Loggfilerna raderas automatiskt senast 90 dagar efter att de skapats.

Ytterligare personuppgifter överförs till Trusted Shops GmbH om du bestämmer dig för att använda Trusted Shops-produkter efter att ha slutfört en beställning eller redan har registrerat dig för att använda dem. Det avtalsmässiga avtalet som gjorts mellan dig och Trusted Shops gäller. För detta ändamål samlas personuppgifter automatiskt in från beställningsdata. Om du redan är registrerad som köpare för produktanvändning kontrolleras automatiskt med hjälp av en neutral parameter, e-postadressen hashas med en kryptologisk enkelriktad funktion. Innan den skickas omvandlas e-postadressen till detta hashvärde, som Trusted Shops inte kan dekryptera. Efter att ha kontrollerat en matchning raderas parametern automatiskt.

Detta är nödvändigt för att uppfylla våra och Trusted Shops överordnade legitima intressen i tillhandahållandet av köparskyddet kopplat till den specifika beställningen och transaktionsutvärderingstjänsterna i enlighet med artikel 6 (1) mening 1 lit f GDPR. Ytterligare detaljer, inklusive invändningar, finns i Trusted Shops dataskyddsdeklaration som länkas ovan och i Trustbadge.

6. Cookies och webbanalys

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner, för att visa lämpliga produkter eller för marknadsundersökningar använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta tjänar till att skydda våra överordnade legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit f GDPR. Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, det vill säga efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare nästa gång du besöker (beständiga cookies). Du kan se lagringstiden i översikten i din webbläsares cookieinställningar. Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookieinställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookieinställningar. Dessa kan hittas för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™

Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys
Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6 punkt 1 punkt 1 bokstav a GDPR, använder denna webbplats Google (Universal) Analytics i syfte att analysera webbplatsen. Webbanalystjänsten tillhandahålls av Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och verkar enligt irländsk lag med sitt registrerade kontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.de). Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, såsom cookies. Den automatiskt insamlade informationen om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas IP-adressen innan överföring inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås i allmänhet inte samman med annan Google-data. Efter avslutad användning av Google Analytics av ​​oss, kommer data som samlas in i detta sammanhang att raderas.

I den mån information överförs till Googles servrar i USA och lagras där, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat under EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare etablerat en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade under Privacy Shield.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Detta förhindrar insamling av data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och behandlingen av dessa data av Google.

Som ett alternativ till webbläsarpluginet kan du klicka på den här länken för att förhindra framtida upptäckt av Google Analytics på denna webbplats. En opt-out-cookie lagras på din slutenhet. Om du raderar dina cookies kommer du att bli ombedd att ge ditt samtycke igen.

Användning av etracker för webbanalys
Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit Användarprofiler skapas med pseudonymer. Cookies kan användas. De pseudonymiserade användarprofilerna slås inte samman med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan ett separat uttryckligt samtycke. Efter avslutad användning av eTracker av oss, kommer data som samlas in i detta sammanhang att raderas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att klicka på denna länk.

Efter din återkallelse kommer en opt-out-cookie att lagras på din slutenhet. Om du raderar dina cookies kommer du att bli ombedd att ge ditt samtycke igen.

7. Skicka recensionspåminnelser via e-post

Betygspåminnelse från Trusted Shops
Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med artikel 6, punkt 1, mening 1 lit a GDPR, kommer vi att överföra din e-postadress till Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str (www.trustedshops.de) ) så att de kan skicka dig en betygspåminnelse via e-post.

Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller direkt till Trusted Shops.

8. Kontaktalternativ och dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

i enlighet med artikel 15 GDPR, rätten att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den utsträckning som anges där;
enligt artikel 16 GDPR har du rätt att omedelbart begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss;
enligt artikel 17 GDPR har du rätt att begära radering av dina personuppgifter som lagras av oss, såvida inte ytterligare behandling krävs
- att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet;
- att uppfylla en rättslig skyldighet;
- av hänsyn till allmänintresset eller
- är skyldig att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
enligt artikel 18 DSGVO rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån
- riktigheten av uppgifterna bestrids av dig;
- behandlingen är olaglig men du motsätter dig att den raderas;
- vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
- du har lämnat in en invändning mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i GDPR;
i enlighet med artikel 20 GDPR, rätten att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig;
enligt artikel 77 DSGVO rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostads- eller arbetsort eller vårt företags huvudkontor.

Om du har några frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, information, rättelse, begränsning eller radering av uppgifter, samt återkallande av lämnat samtycke eller invändning mot en specifik användning av uppgifter, vänligen kontakta oss direkt via kontakten detaljer i vårt imprint.

********************************************************************

Rätt att invända
I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att skydda våra legitima intressen, som råder i samband med en intresseavvägning, kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst utöva denna rätt enligt beskrivningen ovan. Om behandlingen är för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar om det finns skäl som följer av just din situation.

Efter att du har utövat din rätt att göra invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål såvida vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för etablering, utövande eller försvar av tjänar rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål. Då kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

***************************************************************************

Dataskyddsdeklaration skapad med Trusted Shops juridiska texter i samarbete med Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.